Skip to main content

Sociaal naar Werk - 038 458 00 80 - 0620 31 00 41 - [email protected] - Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

Ontwikkeling en advies

Naast dat wij actief meedenken over werk, vragen wij ook door op de persoon en tonen wij oprechte belangstelling in ontwikkeling. Wij noemen dat werkgeluk. Werkgeluk is een beetje maakbaar. 30% is erfelijk, zo’n 25% hangt samen met je sociale positie, de plek waar je woont en het al dan niet hebben van tegenslagen. Op al die factoren heb je weinig greep.

Maar twee andere factoren kun je zelf sturen: de keuzes die je maakt in je leven (20%) en de manier waarop je naar dingen kijkt (25%). Een positieve levensstijl is daarbij heel belangrijk. Een werkomgeving kan verstikkend werken of net zuurstofrijke kansen bieden om aangenaam en zinvol werk te doen.


Ontwikkeling en advies

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk… DAT is ons credo!

- Jan Dijkstra -